دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی سیستان و بلوچستان

جلسه هم اندیشی

کارگاه آموزشی

جلسه

با هدف توانمند سازی و دانش افزایی دبیران دوره دوم متوسطه آقای دکتر سعیدی مهر معاونت پژوهش و برنامه ریزی با حضور در اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی استان در جلسه ای با حضور سر گروه های آموزشی به بررسی مسائل و مشکلات موجود پرداخته و راهکارهای لازم را ارائه نمونده اند. در این جلسه آقای معزی رییس اداره آموزش نیروی انسانی ضمن استماع نقطه نظرات سرگروه های آموزشی، آمادگی آن اداره را برای برگزاری کارگاه های آموزشی کتب نو نگاشت با همکاری سرگروه های مربوطه  اعلام نمودند.   

پوسته Mission News توسط Compete Themes.