دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

نوشته‌ها منتشر شده در

کسب رتبه اول جشنواره الگوهای تدریس برتر استاندارد «کارمند اداری»

بسمه تعالی

کسب رتبه اول جشنواره الگوهای تدریس برتر استاندارد «کارمند اداری»

سرکار خانم شهربانو محمودی سرگروه حسابداری استان که به عنوان منتخب استان در جشنواره الگوهای برتر تدریس استاندارد «کارمند اداری» که در استان قزوین(دبیرخانه راهبری امور اداری) شرکت کرده بود، موفق به کسب رتبه اول کشوری جشنواره مذکور گردید.

پوسته Mission News توسط Compete Themes.