دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

کسب رتبه اول کشوری در پانزدهمین جشنواره الگوهای تدریس برتر، مرداد ماه ۹۸

 « درخشش  منتخبین استان در پانزدهمین جشنواره الگوهای تدریس برتر»

     در پانزدهمین جشنواره الگوهای تدریس برتر  درس جامعه شناسی دوره دوم متوسطه که از تاریخ ۲۵تا ۲۸ مرداد ماه با حضور دبیران منتخب ۳۲ استان کشور در شهر سنندج برگزار شد، دبیر منتخب این استان سرکارخانم سعیده حسین زایی موفق به کسب رتبه اول جشنواره مذکور گردید.

    همچنین در بخش تجارب برتر مدیران در جشنواره مذکور  سرکار خانم آرزو ناروئی نژاد موفق به کسب رتبه اول کشور گردید.

    طی مراسمی با حضور جناب آقای دکتر کمرئی معاونت محترم آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش ازهمکاران تقدیر به عمل آمد.

پوسته Mission News توسط Compete Themes.