دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

اعلام نتایج کشوری جشنواره نوآوری در فرآیند آموزش و یادگیری و مسابقات آزمایشگاهی ویژه دبیران علوم تجربی دوره متوسطه اول

درخشش دبیران منتخب استان در مرحله کشوری جشنواره نوآوری در فرآیند آموزش و یادگیری و مسابقات آزمایشگاهی ویژه دبیران علوم تجربی

دوره متوسطه اول مرداد ماه ۹۸

کسب رتبه اول کشوری در محور “نوآوری در سنجش عملکردی” اعضاء تیم : فرهاد باقری، امیر سلیمانی مقدم، مهدیه علیزاده

کسب رتبه اول کشوری در محور”نوآوری در مشارکت اولیاء” اعضاء تیم : حلیمه سارانی، مریم حاضر

کسب رتبه اول کشوری در محور”نوآوری در بکارگیری رسانه های پرشمار” اعضاء تیم: نرجس مرادقلی گلی،ستاره ستوده، نجف علی جعفری نیا

کسب رتبه سوم کشوری “در مسابقات آزمایشگاهی علوم تجربی” اعضاء تیم : صفیه سرحدی نیا، فاطمه میر

مراسم تقدیر از این همکاران  با حضور  جناب آقای کمرئی معاونت  محترم آموزش متوسطه  وزارت متبوع و مدیران کل  ستادی  و رؤسای  ادارات تکنولوژی  و گروههای  آموزشی دوره  متوسطه  سراسر  کشور در  تاریخ چهاردهم مرداد ماه۹۸ در دانشگاه فرهنگیان مشهد برگزار گردید.

 

پوسته Mission News توسط Compete Themes.