دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

نوشته‌ها منتشر شده در

کسب رتبه اول کشوری در پانزدهمین جشنواره الگوهای تدریس برتر، مرداد ماه ۹۸

 « درخشش  منتخبین استان در پانزدهمین جشنواره الگوهای تدریس برتر»

     در پانزدهمین جشنواره الگوهای تدریس برتر  درس جامعه شناسی دوره دوم متوسطه که از تاریخ ۲۵تا ۲۸ مرداد ماه با حضور دبیران منتخب ۳۲ استان کشور در شهر سنندج برگزار شد، دبیر منتخب این استان سرکارخانم سعیده حسین زایی موفق به کسب رتبه اول جشنواره مذکور گردید.

    همچنین در بخش تجارب برتر مدیران در جشنواره مذکور  سرکار خانم آرزو ناروئی نژاد موفق به کسب رتبه اول کشور گردید.

    طی مراسمی با حضور جناب آقای دکتر کمرئی معاونت محترم آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش ازهمکاران تقدیر به عمل آمد.

اعلام نتایج کشوری جشنواره نوآوری در فرآیند آموزش و یادگیری و مسابقات آزمایشگاهی ویژه دبیران علوم تجربی دوره متوسطه اول

درخشش دبیران منتخب استان در مرحله کشوری جشنواره نوآوری در فرآیند آموزش و یادگیری و مسابقات آزمایشگاهی ویژه دبیران علوم تجربی

دوره متوسطه اول مرداد ماه ۹۸

کسب رتبه اول کشوری در محور “نوآوری در سنجش عملکردی” اعضاء تیم : فرهاد باقری، امیر سلیمانی مقدم، مهدیه علیزاده

کسب رتبه اول کشوری در محور”نوآوری در مشارکت اولیاء” اعضاء تیم : حلیمه سارانی، مریم حاضر

کسب رتبه اول کشوری در محور”نوآوری در بکارگیری رسانه های پرشمار” اعضاء تیم: نرجس مرادقلی گلی،ستاره ستوده، نجف علی جعفری نیا

کسب رتبه سوم کشوری “در مسابقات آزمایشگاهی علوم تجربی” اعضاء تیم : صفیه سرحدی نیا، فاطمه میر

مراسم تقدیر از این همکاران  با حضور  جناب آقای کمرئی معاونت  محترم آموزش متوسطه  وزارت متبوع و مدیران کل  ستادی  و رؤسای  ادارات تکنولوژی  و گروههای  آموزشی دوره  متوسطه  سراسر  کشور در  تاریخ چهاردهم مرداد ماه۹۸ در دانشگاه فرهنگیان مشهد برگزار گردید.

 

پوسته Mission News توسط Compete Themes.