دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

اطلاعیه وبخشنامه های جدید

ارزشیابی مبتنی بر شایستگی- کتاب را هنمای هنرآموز                 دریافت بروشور

دستور العمل مسابقات آزمایشگاهی دبیران علوم تجربی سال ۹۸-۹۷

فرم نظارت و راهنمایی آموزشی  دریافت فایل

بارم بندی دروس در سال تحصیلی ۹۷-۹۶

متوسطه دوره اول          پایه دهم متوسطه دوره دوم               پایه دهم فنی حرفه ای کار دانش  

پایه یازدهم متوسطه دوره دوم            آمادگی دفاعی پایه نهم          زبان انگلیسی دوره اول

آدرس  کانال تلگرام اداره تکنولوژی

نتیجه ارزیابی فعالیت اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه استان در سال تحصیلی ۹۶-۹۵ توسط وزارت متبوع   دریافت فایل

 

مجوز ضمن خدمت برای همایش ها ، کارگاه های کیفیت بخشی ،کلاس ها و  ….       دبیران         مدیران  

شیوه نامه جشنواره الگوهای تدریس برتر متوسطه دوره دوم سال تحصیلی ۹۶-۹۵  دریافت فایل

شیوه نامه جشنواره نو آوری در فرآیند آموزش و یادگیری دوره متوسطه اول سال تحصیلی ۹۶-۹۵    دریافت فایل اصلاحی

بارم بندی دروس متوسطه نظری ،پیش دانشگاهی و سوم متوسطه  سال تحصیلی ۹۶-۹۵ دریافت فایل

بارم بندی دروس پایه دهم سال تحصیلی ۹۶-۹۵ دریافت فایل

بارم بندی دروس متوسطه دوره اول سال تحصیلی ۹۶-۹۵ دریافت فایل

برنامه عملیاتی متوسطه دوره اول سال تحصیلی ۹۶-۹۵  دریافت فایل

نمونه فرم های بازدید دروس مختلف متوسطه نظری سال تحصیلی ۹۶-۹۵ دریافت فایل 

برنامه عملیاتی متوسطه نظری سال تحصیلی ۹۶-۹۵  دریافت فایل

نامه کتب کار (کمک آموزشی)  پایه نهم   دریافت فایل

نمونه فرم اعلام مشخصات سرگروه های آموزشی سال تحصیلی ۹۶-۹۵ دریافت فایل

فرم پیشنهادی گروه آموزشی مدیران متوسطه اول برای بازدید از مدارس    دریافت فایل

آدرس سایت های گروه های آموزشی دروس متوسطه اول و دوم دریافت فایل

بارم بندی و بودجه بندی دروس دوره اول متوسطه سال تحصیلی ۹۵-۹۴ دریافت فایل

نمون برگ بازدید عمومی و تخصصی از فعالیت دبیران دریافت فایل

فرم اشتراک ماهنامه نانو     دریافت فایل

شیوه نامه کیفیت بخشی به علوم انسانی (جشنواره ملا صدرا)  دریافت فایل

blue_whitelight_bar

بارم بندی دروس دوره دوم متوسطه و پیش دانشگاهی سال تحصیلی ۹۵-۹۴ دریافت فایل

شیوه نامه اجرایی جشنواره الگوهای برتر تدریس متوسطه دوره اول با رویکرد درس پژوهی دریافت فایل

شیوه نامه جشنواره الگوهای تدریس برتر متوسطه دوره دوم سال تحصیلی ۹۵-۹۴  

                        دریافت خلاصه شیوه نامه                       دریافت کل شیوه نامه

لیست سرگروه های آموزشی متوسطه استان در سال تحصیلی ۹۵-۹۴   دریافت فایل

blue_whitelight_barبرنامه عملیاتی گروه های آموزشی دوره اول متوسطه سال تحصیلی ۹۵-۹۴ دریافت فایل

برنامه عملیاتی گروه های آموزشی دوره دوم متوسطه سال تحصیلی ۹۵-۹۴ دریافت فایل

فرم های ارزشیابی از پژوهش سراها       دریافت فایل

جدول برگزاری جلسات و کارگاه های آموزشی سالتحصیلی ۹۵-۹۴   دریافت فایل

شیوه نامه طرح نظارت و راهنمایی بالینی (شماره۱)    دریافت فایل  

راهنمای دریافت و ارسال نامه از طریق سایت          دریافت فایل

برنامه هماهنگ ارائه دروس حسابداری شاخه کار دانش در سال تحصیلی ۹۵- ۹۴  کلیک نمایید

پوسته Mission News توسط Compete Themes.