دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

اطلاعیه وبخشنامه های جدید

                 ارزشیابی مبتنی بر شایستگی  کتاب راهنمای هنرآموز                 دریافت بروشور

blue_whitelight_bar                بارم بندی پایه دهم سال تحصیلی۹۹-۹۸               دریافت فایل

               بارم بندی پایه یازدهم سال تحصیلی ۹۹-۹۸          دریافت فایل

               بارم بندی پایه دوازدهم سال تحصیلی۹۹-۹۸         دریافت فایل

                   بارم بندی دروس متوسطه دوره اول                دریافت فایل

                     بارم بندی دروس فنی ومهارتی                     دریافت فایل

              تغییرات کتب دروس متوسطه دوم شاخه نظری     دریافت فایل

              تغییرات کتاب سلامت و بهداشت پایه دوازدهم      دریافت فایلblue_whitelight_bar

                   فرم نظارت و راهنمایی آموزشی  دریافت فایل

                          آدرس  کانال تلگرام اداره تکنولوژی

 

مجوز ضمن خدمت برای همایش ها ، کارگاه های کیفیت بخشی ،کلاس ها و  ….       دبیران         مدیران  

شیوه نامه جشنواره الگوهای تدریس برتر متوسطه دوره دوم سال تحصیلی ۹۶-۹۵  دریافت فایل

شیوه نامه جشنواره نو آوری در فرآیند آموزش و یادگیری دوره متوسطه اول سال تحصیلی ۹۶-۹۵    دریافت فایل اصلاحی

بارم بندی دروس متوسطه نظری ،پیش دانشگاهی و سوم متوسطه  سال تحصیلی ۹۶-۹۵ دریافت فایل

بارم بندی دروس پایه دهم سال تحصیلی ۹۶-۹۵ دریافت فایل

بارم بندی دروس متوسطه دوره اول سال تحصیلی ۹۶-۹۵ دریافت فایل

برنامه عملیاتی متوسطه دوره اول سال تحصیلی ۹۶-۹۵  دریافت فایل

نمونه فرم های بازدید دروس مختلف متوسطه نظری سال تحصیلی ۹۶-۹۵ دریافت فایل 

برنامه عملیاتی متوسطه نظری سال تحصیلی ۹۶-۹۵  دریافت فایل

نامه کتب کار (کمک آموزشی)  پایه نهم   دریافت فایل

نمونه فرم اعلام مشخصات سرگروه های آموزشی سال تحصیلی ۹۶-۹۵ دریافت فایل

فرم پیشنهادی گروه آموزشی مدیران متوسطه اول برای بازدید از مدارس    دریافت فایل

آدرس سایت های گروه های آموزشی دروس متوسطه اول و دوم دریافت فایل

بارم بندی و بودجه بندی دروس دوره اول متوسطه سال تحصیلی ۹۵-۹۴ دریافت فایل

نمون برگ بازدید عمومی و تخصصی از فعالیت دبیران دریافت فایل

فرم اشتراک ماهنامه نانو     دریافت فایل

شیوه نامه کیفیت بخشی به علوم انسانی (جشنواره ملا صدرا)  دریافت فایل

blue_whitelight_bar

بارم بندی دروس دوره دوم متوسطه و پیش دانشگاهی سال تحصیلی ۹۵-۹۴ دریافت فایل

شیوه نامه اجرایی جشنواره الگوهای برتر تدریس متوسطه دوره اول با رویکرد درس پژوهی دریافت فایل

شیوه نامه جشنواره الگوهای تدریس برتر متوسطه دوره دوم سال تحصیلی ۹۵-۹۴  

                        دریافت خلاصه شیوه نامه                       دریافت کل شیوه نامه

لیست سرگروه های آموزشی متوسطه استان در سال تحصیلی ۹۵-۹۴   دریافت فایل

blue_whitelight_barبرنامه عملیاتی گروه های آموزشی دوره اول متوسطه سال تحصیلی ۹۵-۹۴ دریافت فایل

برنامه عملیاتی گروه های آموزشی دوره دوم متوسطه سال تحصیلی ۹۵-۹۴ دریافت فایل

فرم های ارزشیابی از پژوهش سراها       دریافت فایل

جدول برگزاری جلسات و کارگاه های آموزشی سالتحصیلی ۹۵-۹۴   دریافت فایل

شیوه نامه طرح نظارت و راهنمایی بالینی (شماره۱)    دریافت فایل  

راهنمای دریافت و ارسال نامه از طریق سایت          دریافت فایل

برنامه هماهنگ ارائه دروس حسابداری شاخه کار دانش در سال تحصیلی ۹۵- ۹۴  کلیک نمایید

پوسته Mission News توسط Compete Themes.