دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

..

IMAG0182 IMG_8279 IMG_8283 IMG_8307  برگزاری کارگاه آموزشی هم افزایی اطلاعات وتجربیات گروه های آموزشی دوره متوسطه استان برای دبیران حوزه سیستان

برگزاری کارگاه آموزشی هم افزایی اطلاعات وتجربیات گروه های آموزشی دوره متوسطه استان برای دبیران حوزه سیستان

با هدف ارتقاءکیفیت آموزش با محوریت تبادل تجربه،پاسخگوئی به سؤالات همکاران،اطلاع رسانی درخصوص تغییرات محتوای آموزشی،نقدوبررسی وچگونگی طراحی سؤال استاندارد، راهکارهای بهبود روند یاددهی ویادگیری، معرفی روش های نوین وفعال تدریس، کارگاه آموزشی هم افزایی اطلاعات وتجربیات توسط گروه های آموزشی دوره متوسطه استان برای دبیران حوزه سیستان درشهرستان زابل برگزار گردید.

دراین کارگاه آموزشی که از طرف اداره تکنولوژی وگروه های آموزشی دوره متوسطه استان و با حضور گروه های آموزشی فیزیک،شیمی،ریاضی،زبان خارجه،درس پژوهی ،فلسفه ومنطق،علوم اجتماعی،جغرافیا،زمین شناسی،دین وزندگی ،زیست شناسی،تاریخ،ادبیات عرب،آزمایشگاه  و گروه مدیران برگزار گردید ، دبیران دوره متوسطه نظری شهرستان های زهک،هیرمند،نیمروز و زابل شرکت داشتند.برای بررسی وضعیت موجود آموزشی نیز ، گروه های آموزشی دوره متوسطه استان از مدارس شهری وروستایی دوره متوسطه شهرستان های زهک،هیرمند،نیمروز و زابل بازدید کردند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پوسته Mission News توسط Compete Themes.