دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

گردهمایی کارشناسان تکنولوژی و گروه های آموزشی سراسر استان

karshenasan

با هدف تبیین و تشریح اهداف و برنامه های گروه های آموزشی و بررسی مسائل و مشکلات موجود در خصوص طرح ها و برنامه های اجرایی در سال تحصیلی ۹۵-۹۴ گردهمایی کارشناسان گروه های آموزشی شهرستانها و مناطق استان به همراه معاونین آموزش متوسطه و ابتدایی مناطق استان در تاریخ۹۴/۷/۱۸ در محل خانه معلم زاهدان برگزار گردید.

در این گردهمایی آقای زورقی معاونت آموزش متوسطه،آقای حسین بر معاونت پژوهش و برنامه ریزی ،خانم برهان زهی معاونت آموزش ابتدایی و رؤسای ادارات داخلی و کارشناسان اداره کل آموزش و پرورش شرکت داشته و به ایراد سخنرانی و ارائه راهکارهای لازم پرداختند.

پوسته Mission News توسط Compete Themes.