دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

……

namayshgah hoviyat

 برگزاری نمایشگاه پایگاه هویت ملی و مراسم جشن دهه فجر با رویکردملی اسلامی با حضور مدیر کل و محوریت ناحیه یک زاهدان

9999

تشکیل جلسه کارشناسان اداره فنی حرفه ای و کار دانش با سرگروه های آموزشی در سال تحصیلی جدیداین جلسه با حضور مهندس شیرزایی و مهندس میراولیایی در محل اداره تکنولوزی و گروه های آموزشی به منظور تبیین اهداف و برنامه های اداره فنی و حرفه ای و کار دانش تشکیل گردید.روند اجرای برنامه عملیاتی،بازدیداز هنرستانها،ارتباط با دبیرخانه های راهبری،تعامل با اداره فنی و حرفه ای و کار دانش از جمله مباحث مطرح شده در این جلسه بود.در ادامه سرگروه های آموزشی به بیان دیدگاه و نظرات خود پرداختند.

 

پوسته Mission News توسط Compete Themes.