دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

تشکیل جلسه سرگروه های آموزشی متوسطه ،فنی حرفه ای وکار دانش بمناسبت بازگشایی مدارس

smweimlvjoty781wzyjl      bazgoshahei                                                                                              تشکیل جلسه سرگروه های آموزشی متوسطه دوره اول در اولین روز بازگشایی مدارس در محل اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی استان                           پیام تبریک

ttttt

کارگروه رؤسای ادارات تکنولوژی و گروه های آموزشی قطب ۴ کشور (یزد،خراسان جنوبی ،کرمان ،هرمزگان ،سیستان و بلوچستان)با حضور خانم مسگر زاده معاون دفتر آموزش متوسطه دوره اول و همکاران حوزه ستادی ، در تاریخ پانزدهم و شانزدهم شهریور ماه در شهرستان زاهدان برگزار گردید.

محورها و عناوین مورد بحث در این کارگروه عبارت بودند از:

۱-نحوه نظارت و راهنمایی معلم (نظارت بالینی ) نظارت و راهنمایی بر عملکرد حرفه ای معلمان توسط مدیران و معاونین آموزشی
۲-برگزاری جشنواره روش های برتر تدریس با رویکرد درس پژوهی
۳-پایگاه های کشوری کیفیت بخشی به فرآینددروس
۴-جایگاه تکنولوژی آموزشی در برنامه های گروه های آموزشی
۵-چگونگی ایفای نقش در استقرار نظام یاددهی-یادگیری(برنامه تعالی مدیریت)
۶-بررسی شیوه نامه طرح معلمان چند مهارتی

 در این جلسه پیرامون برنامه های فوق بحث و تبادل نظر بعمل آمد .هر یک از استانها به ارائه دیدگاه خود پرداخته ومباحث تکمیلی توسط همکاران وزارت ارائه گردید.در پایان گردهمایی شرکت کنندگان به جمع بندی مباحث مطرح شده پرداختند.

آقای نخعی مدیر کل آموزش و پرورش استان و آقای زورقی معاون آموزش متوسطه در این کارگروه حضور یافته و بیاناتی ایراد نمودند

پوسته Mission News توسط Compete Themes.