دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

دوره دوم متوسطه

بارم بندی دروس متوسطه نظری ،پیش دانشگاهی و سوم متوسطه  سال تحصیلی ۹۶-۹۵ دریافت فایل

بارم بندی دروس پایه دهم سال تحصیلی ۹۶-۹۵ دریافت فایل

شیوه نامه جشنواره الگوهای تدریس برتر متوسطه دوره دوم سال تحصیلی ۹۶-۹۵  دریافت فایل

نمونه فرم های بازدید دروس مختلف متوسطه نظری سال تحصیلی ۹۶-۹۵ دریافت فایل 

برنامه عملیاتی متوسطه نظری سال تحصیلی ۹۶-۹۵  دریافت فایل

برنامه عملیاتی گروه های آموزشی دوره دوم متوسطه سال تحصیلی ۹۵-۹۴ دریافت فایل

اعراب آیات عربی۳

فرم ارزیابی شیمی

جشنواره روش تدریس دوره دوم متوسطه

برنامه عملیاتی دوره دوم متوسطه سال تحصیلی ۹۴-۹۳

بارم بندی کلیه دروس متوسطه دوم سال تحصیلی ۹۴-۹۳

فرم بررسی و تحلیل سوال امتحانی

فرم داوری تدریس در جشنواره الگوهای برتر سال تحصیلی ۹۴-۹۳

پوسته Mission News توسط Compete Themes.