دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی سیستان و بلوچستان

ویژه

اطلاعیه وبخشنامه های جدید

                 ارزشیابی مبتنی بر شایستگی  کتاب راهنمای هنرآموز                 دریافت بروشور

blue_whitelight_bar                بارم بندی پایه دهم سال تحصیلی۹۹-۹۸               دریافت فایل

               بارم بندی پایه یازدهم سال تحصیلی ۹۹-۹۸          دریافت فایل

               بارم بندی پایه دوازدهم سال تحصیلی۹۹-۹۸         دریافت فایل

                   بارم بندی دروس متوسطه دوره اول                دریافت فایل

                     بارم بندی دروس فنی ومهارتی                     دریافت فایل

              تغییرات کتب دروس متوسطه دوم شاخه نظری     دریافت فایل

              تغییرات کتاب سلامت و بهداشت پایه دوازدهم      دریافت فایلblue_whitelight_bar

                   فرم نظارت و راهنمایی آموزشی  دریافت فایل

                          آدرس  کانال تلگرام اداره تکنولوژی

 

(بیشتر…)

تغییرات کتب دوره متوسطه دوم (شاخه نظری )

تغییرات کتاب ادبیات فارسی              دریافت فایل

تغییرات کتاب آمادگی دفاعی             دریافت فایل

تغییرات کتاب ریاضی                        دریافت فایل

تغییرات کتاب عربی                         دریافت فایل

تغییرات کتاب جغرافیا                       دریافت فایل

تغییرات کتاب شیمی                       دریافت فایل

تغییرات کتاب فیزیک                        دریافت فایل

پوسته Mission News توسط Compete Themes.