دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی سیستان و بلوچستان

ویژه

اطلاعیه وبخشنامه های جدید

                 ارزشیابی مبتنی بر شایستگی  کتاب راهنمای هنرآموز                 دریافت بروشور

blue_whitelight_bar                بارم بندی پایه دهم سال تحصیلی۹۹-۹۸               دریافت فایل

               بارم بندی پایه یازدهم سال تحصیلی ۹۹-۹۸          دریافت فایل

               بارم بندی پایه دوازدهم سال تحصیلی۹۹-۹۸         دریافت فایل

                   بارم بندی دروس متوسطه دوره اول                دریافت فایل

                     بارم بندی دروس فنی ومهارتی                     دریافت فایل

              تغییرات کتب دروس متوسطه دوم شاخه نظری     دریافت فایل

              تغییرات کتاب سلامت و بهداشت پایه دوازدهم      دریافت فایلblue_whitelight_bar

                   فرم نظارت و راهنمایی آموزشی  دریافت فایل

                          آدرس  کانال تلگرام اداره تکنولوژی

 

(بیشتر…)

پوسته Mission News توسط Compete Themes.